Pranešimai ir publikacijos

Informacija atnaujinta: 2024-03-28 14:03

Konstitucinio Teismo pirmininko dr. Gintaro Godos pranešimas Trisdešimt Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos metų“, perskaitytas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Konstitucinė kontrolė kaip esminis demokratinės valstybės elementas“ 2023 m. spalio 20 d. Vilniuje

Konstitucinio Teismo pirmininkės prof. dr. Danutės Jočienės pranešimas „Nuo nacionalinio konstitucinio savitumo iki Europos integracijos: nacionalinės Konstitucijos ir Europos Sąjungos teisės santykis“, perskaitytas Konstitucinio Teismo teisėjų darbo vizito Europos Sąjungos Teisingumo Teisme metu. 2022 m. kovo 28–29 d., Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Konstitucinio Teismo pirmininkės prof. dr. Danutės Jočienės pranešimas „1990 m. Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto statusas ir šio Akto sąsajos su 1992 metų konstitucija konstitucinėje jurisprudencijoje“, perskaitytas Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto organizuotame renginyje, skirtame Kovo 11-ajai paminėti. 2022 m. kovo 10 d., Vilnius

Konstitucinio Teismo pirmininkės prof. dr. Danutės Jočienės pranešimas „Individualaus konstitucinio skundo įgyvendinimo iššūkiai: Lietuvos patirtis“, perskaitytas Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų teisėjų XVI dvišalėje konferencijoje „Individualaus konstitucinio skundo įgyvendinimo iššūkiai“ 2021 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje

Konstitucinis Teismas 2014–2021 m.: faktai ir skaičiai

Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. D. Žalimo nuomonė dėl Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. priimtos „Konstitucinės teisinės pozicijos konstitucinei santvarkai ginti“ konstitucingumo ir teisinių pasekmių 

Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. Dainiaus Žalimo kalba 2017 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-mečiui paminėti

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas Demokratinės valstybės užuomazgos 1922 metų Lietuvos valstybės Konstitucijoje ir prezidentas Kazys Grinius
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas buvo perskaitytas 2016 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame forume-minėjime „Politinės sistemos ir demokratinių vertybių formavimas Lietuvoje (1920–1926 metais)“, skirtame Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms metinėms paminėti

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas buvo perskaitytas 2016 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas – tarp subsidiarumo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo priežiūros“

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo kalba "25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje"
Konstitucinio Teismo pirmininko kalba pasakyta Seimo Žmogaus teisių komiteto surengtame posėdyje „25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje. Pažanga ir lūkesčiai“. Vilnius, 2015 m. gruodžio 8 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas "Konstitucinio Teismo galios: plėsti negalima riboti"
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Konstitucijos įgyvendinimas: patirtis ir problemos". Vilnius, 2015 m. spalio 16 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas „Konstitucijos gyvybingumas ir Konstitucinio Teismo vaidmuo“ (anglų kalba)
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Teorinės ir praktinės Ukrainos konstitucinės justicijos problemos“. Lvovas (Ukraina), 2015 m. gegužės 15–16 d.