Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Pranešimai ir publikacijos

Informacija atnaujinta: 2021-06-07 17:28

Konstitucinis Teismas 2014–2021 m.: faktai ir skaičiai

Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. D. Žalimo nuomonė dėl Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugpjūčio 25 d. priimtos „Konstitucinės teisinės pozicijos konstitucinei santvarkai ginti“ konstitucingumo ir teisinių pasekmių 

 

Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. Dainiaus Žalimo kalba 2017 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-mečiui paminėti

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas Demokratinės valstybės užuomazgos 1922 metų Lietuvos valstybės Konstitucijoje ir prezidentas Kazys Grinius
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas buvo perskaitytas 2016 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame forume-minėjime „Politinės sistemos ir demokratinių vertybių formavimas Lietuvoje (1920–1926 metais)“, skirtame Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms metinėms paminėti

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas buvo perskaitytas 2016 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas – tarp subsidiarumo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo priežiūros“

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo kalba "25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje"
Konstitucinio Teismo pirmininko kalba pasakyta Seimo Žmogaus teisių komiteto surengtame posėdyje „25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje. Pažanga ir lūkesčiai“. Vilnius, 2015 m. gruodžio 8 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas "Konstitucinio Teismo galios: plėsti negalima riboti"
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Konstitucijos įgyvendinimas: patirtis ir problemos". Vilnius, 2015 m. spalio 16 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas „Individualus konstitucinis skundas kaip veiksmingas žmogaus teisių apsaugos ir konstitucionalizmo plėtros instrumentas“ (anglų kalba)Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas IV teismų forume. Kijevas (Ukraina), 2015 m. spalio 1–2 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas „Konstitucijos gyvybingumas ir Konstitucinio Teismo vaidmuo“ (anglų kalba)
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Teorinės ir praktinės Ukrainos konstitucinės justicijos problemos“. Lvovas (Ukraina), 2015 m. gegužės 15–16 d.

Konstitucijos dienos minėjimas. Vilnius, 2014 m. spalio 24 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas LR Prezidentės sveikinimas
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės sveikinimas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės sveikinimas
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sveikinimas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sveikinimas
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko sveikinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko sveikinimas
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Syso sveikinimas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Syso sveikinimas
Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pavaduotojo U. Kinio sveikinimas Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pavaduotojo U. Kinio sveikinimas
Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko J. Baulino pranešimas  Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko J. Baulino  
(vertimas lietuvių k.vertimas lietuvių k. ) (vertimas anglų k.vertimas anglų k. )
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko D. Žalimo pranešimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko D. Žalimo pran 
(vertimas vertimas )