LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Pareiškėjas atšaukė prašymą ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos, susijusios su pagrindais atnaujinti teismo procesą, atitiktį Konstitucijai

2020-09-07

Konstitucinio Teismo pirmininkas rugsėjo 4 d. potvarkiu sutiko atšaukti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“), 138 straipsnio 3 daliai („Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis“) ir konstituciniam principui pacta sunt servanda (sutarčių reikia laikytis) neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalis (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyvė, padarė šio pakto pažeidimą.

LVAT teisėjų kolegija 2020 m. rugpjūčio 26 d. priėmė nutartį, kuria atšaukiamas minėtas prašymas Konstituciniam Teismui, nes Seimas ginčytą teisinį reguliavimą 2020 m. birželio 30 d. pakeitė, papildęs galimybe inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyvė, padarė šio pakto pažeidimą. Todėl LVAT nagrinėjamoje byloje ginčytas teisinis reguliavimas nebus taikomas.