LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Pareiškėjai grąžintas prašymas įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo kai kurių nuostatų konstitucingumą

2022-11-24

Konstitucinis Teismas 2022 m. lapkričio 23 d. sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo 6 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsniui, 69 straipsnio 1 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas sprendime konstatavo, kad pareiškėjos prašyme pateikti Seimo narių parašai nėra patvirtinti Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo parašu, nors tai numatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje.

Taip pat konstatuota, kad pareiškėjos prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 3 dalies 1 punkte, 5 dalyje nustatytų reikalavimų, nes pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui buvo pateiktas registruotąja pašto siunta, prie šio prašymo nepridėjus nei ginčijamo teisės akto (jo nuostatos) teksto, nei kitų jo priedų kopijų.

Šio prašymo kontekste Konstitucinis Teismas pažymėjo ir tai, kad, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punktą, prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, kuriuo kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus. Nors pareiškėja prašyme nurodė abejojanti, ar ginčijama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsniui, ji nepateikė teisinių argumentų dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 3, 5 dalims. Pareiškėja taip pat nepateikė teisinių argumentų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 70 straipsnio 1 daliai.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjos prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte, 2 dalyje (2021 m. birželio 17 d. redakcija), 3 dalies 1 punkte, 5 dalyje (2021 m. birželio 17 d. redakcija) nustatytų reikalavimų ir, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį, šį prašymą grąžino pareiškėjai. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2766/content.