Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas vertins teisinio reguliavimo, kuriuo ribojama teigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių teisė grįžti į Lietuvą, konstitucingumą

2021-05-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijos 32 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams neprieštarauja Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.1.31 papunktis (2021 m. kovo 5 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjos, ribojama Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą, teisė grįžti į Lietuvą.

Motyvuodama savo prašymą, pareiškėja nurodo, kad Konstitucijos 32 straipsnio 3 dalyje („Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą“) yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos piliečio teisė grįžti į Lietuvą, kai jis apsisprendžia tai padaryti, ir nenustatyta jokių išimčių, kada valstybė galėtų uždrausti piliečiui grįžti į Lietuvą. Tačiau, pasak pareiškėjos, ginčijamame Nutarimo 2.1.31 papunktyje yra nustatytas draudimas Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems teigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą, grįžti ar atvykti į Lietuvą. Pareiškėjos teigimu, tai reiškia, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu draudžiama asmenims, susirgusiems COVID-19 liga, bandyti atvykti į Lietuvą ir tuomet, kai jų vykimo sąlygos atitinka visus saugos reikalavimus, užtikrinančius, kad kelionės metu infekcija neišplis.

Pareiškėja pažymi, kad, įgyvendinus Konstitucijos 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisę grįžti į Lietuvą, COVID-19 liga sergančiam Lietuvos Respublikos piliečiui, jeigu jam ši liga nustatoma šalyje, kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra mažiau kokybiškos arba sunkiau prieinamos, būtų užtikrinta teisė gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas (geresnį gydymą) Lietuvoje. Tačiau ginčijamame Nutarimo 2.1.31 papunktyje nustatytu draudimu užkertamas kelias pasinaudoti tokia galimybe.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/8_2021.htm.