Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti dar vieną fizinio asmens prašymą įvertinti, ar reikalavimas kasacinį skundą surašyti advokatui neprieštarauja Konstitucijai

2021-08-31

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjo fizinio asmens individualaus konstitucinio skundo, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai („Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“) neprieštarauja Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija). Tuo pačiu sprendimu pareiškėjui grąžinta skundo dalis, kurioje prašyta ištirti CPK 354 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi po to, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo peržiūrėjimo, konstatavęs, jog kasacinis skundas neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo, kad kasacinį skundą surašo advokatas arba pats asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Pareiškėjas prašyme nurodė, kad prieš kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą asmenys privalo išnaudoti visas teisinės gynybos priemones, taigi jie privalo kreiptis ir į kasacinį teismą. Vadinasi, pareiškėjo teigimu, norint pasinaudoti konstitucine teise pateikti individualų konstitucinį skundą, kreipimasis į kasacinį teismą tampa privalomas. Pasak pareiškėjo, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį kasacinis skundas privalo būti surašytas advokato, jei asmuo neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, nepagrįstai pasunkina asmens galimybę pasinaudoti privaloma teisine gynybos priemone – kreiptis į kasacinį teismą tam, kad būtų galima kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Pareiškėjas nurodė ir tai, kad, nustačius reikalavimą asmeniui samdyti advokatą, nesudaryta prielaidų atsižvelgti į jo materialinę padėtį.

Taigi CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustačius, pasak pareiškėjo, perteklinį reikalavimą kreiptis į advokatą norint paduoti kasacinį skundą, užkertamas kelias arba itin pasunkinama galimybė kreiptis į teismą ir savo pažeistas konstitucines teises ginti teisme; toks dirbtinis pasunkinimas, pareiškėjo nuomone, nepagrįstai suvaržo jo konstitucines teises, todėl nedera su Konstitucija.

Pareiškėjas taip pat prašė ištirti CPK 354 straipsnio atitiktį Konstitucijai. CPK 354 straipsnyje nustatytu teisiniu reguliavimu yra įtvirtintos atstovavimo taisyklės, taikomos bylą nagrinėjant kasacinio teismo posėdyje.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų nematyti, kad pareiškėjas būtų kreipęsis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skundu, atitinkančiu minėtą CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, kad kasacinį skundą surašytų advokatas arba pats asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Taigi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nesprendė dėl pareiškėjo kasaciniame skunde pateiktų reikalavimų, t. y. byla pagal tokį pareiškėjo kasacinį skundą nebuvo nagrinėjama kasacinio teismo posėdyje.

Vadinasi, pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, laikydamasis CPK nustatytos tvarkos, neišnaudojo visų CPK nustatytų savo konstitucinių teisių ir laisvių gynybos priemonių, kiek jos susijusios su pareiškėjo prašymo dalimi, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 354 straipsnis (2011 m. birželio 21 d. redakcija).

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ši pareiškėjo prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų, ir grąžino ją pareiškėjui.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2503/content.