Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas pagal individualų konstitucinį skundą vertins, ar reikalavimas kasacinį skundą surašyti advokatui neprieštarauja Konstitucijai

2021-04-14

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjų fizinių asmenų prašymo ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, neprieštarauja Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 18 d. redakcija).

Pareiškėjams grąžinta prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti CPK 6, 12 straipsnių, 14 straipsnio 1, 2 dalių, 17, 21 straipsnių, 176 straipsnio 1 dalies, 177 straipsnio 1, 2 dalių, 178 straipsnio, 179 straipsnio, 354 straipsnio, Įmonių bankroto įstatymo ir šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 20 straipsnio 1–3 dalių, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir šio įstatymo 70 straipsnio 1, 3 dalių atitiktį Konstitucijai.  

Pareiškėjai savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su teismų sprendimais dėl uždarosios akcinės bendrovės bankroto, taip pat su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atsisakymu priimti kasacinį skundą konstatavus, jog jis neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo, kad kasacinį skundą surašytų advokatas arba pats asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Pareiškėjai savo prašyme teigia, kad CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas užkerta kelią pasinaudoti visomis įmanomomis teisinės gynybos priemonėmis, kurias jie privalo išnaudoti prieš kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą. Vadinasi, norint pasinaudoti konstitucine teise pateikti individualų konstitucinį skundą, kreipimasis į kasacinį teismą tampa privalomas. Taigi, pareiškėjų teigimu, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį kasacinis skundas privalo būti surašytas advokato, jei asmuo neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, nepagrįstai pasunkina asmenų galimybę pasinaudoti privaloma teisinės gynybos priemone – kreiptis į kasacinį teismą tam, kad asmuo galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Be to, pareiškėjai teigia, kad asmuo, privalėdamas samdyti advokatą tam, kad jis surašytų kasacinį skundą civilinėje byloje, patiria papildomų išlaidų. Taigi, pasak pareiškėjų, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustačius, pasak pareiškėjų, perteklinį reikalavimą kreiptis į advokatą norint paduoti kasacinį skundą, užkertamas kelias arba itin pasunkinama galimybė kreiptis į teismą ir savo pažeistas konstitucines teises ginti teisme; toks dirbtinis pasunkinimas, pareiškėjų nuomone, nepagrįstai suvaržo jų konstitucines teises, todėl nedera su Konstitucija.

Tai jau dvyliktas individualus konstitucinis skundas, priimtas nagrinėti po to, kai 2019 metais Konstitucijoje buvo įtvirtinta fizinių ir juridinių asmenų teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Penkios bylos pagal individualius konstitucinius skundus jau išspręstos.  

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2405/content.