LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas pagal individualų konstitucinį skundą priėmė nagrinėti antrą prašymą, kuriame abejojama, ar reikalavimas kasacinį skundą surašyti advokatui neprieštarauja Konstitucijai

2021-06-03

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjo fizinio asmens prašymų ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija).

Tuo pačiu sprendimu pareiškėjui grąžinta prašymo dalis, kurioje abejota CPK 83 straipsnio 3 dalies, 84 straipsnio, 306 straipsnio 4 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 354 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) atitiktimi Konstitucijai, taip pat atsisakyta nagrinėti prašymų dalį, kurioje ginčytas viso CPK konstitucingumas.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi po to, kai Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti pareiškėjo pareiškimą dėl jo nurodytos bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, akcininkui padarytos žalos nustatymo ir atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas pareiškėjo skundą dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties laikė nepaduotu, nes nebuvo pašalinti jo trūkumai, ir nutraukė pagal šį skundą pradėtą apeliacinį procesą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti pareiškėjo kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių peržiūrėjimo, konstatavęs, jog kasaciniai skundai neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo, kad kasacinį skundą surašo advokatas arba pats asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Konstituciniame Teisme jau 2021 m. balandžio 13 d. sprendimu yra priimtas nagrinėti pareiškėjo fizinio asmens prašymas ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, neprieštarauja CPK 347 straipsnio 3 dalis.

Šios dienos sprendimu priimtame prašyme pareiškėjas nurodo, kad prieš kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą asmenys privalo išnaudoti visas teisinės gynybos priemones, taigi jie privalo kreiptis ir į kasacinės instancijos teismą. Vadinasi, norint pasinaudoti konstitucine teise pateikti individualų konstitucinį skundą, kreipimasis į kasacinės instancijos teismą tampa privalomas. Pareiškėjo teigimu, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį kasacinis skundas privalo būti surašytas advokato, jei asmuo neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, nepagrįstai pasunkina asmenų galimybę pasinaudoti privaloma teisine gynybos priemone – kreiptis į kasacinės instancijos teismą tam, kad asmuo galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Pareiškėjas taip pat teigia, jog asmuo, privalėdamas samdyti advokatą tam, kad jis surašytų kasacinį skundą civilinėje byloje, patiria papildomų išlaidų, nors jo materialinė padėtis ir taip gali būti sunki. Taigi CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustačius, pasak pareiškėjo, perteklinį reikalavimą kreiptis į advokatą, norint paduoti kasacinį skundą, užkertamas kelias arba itin pasunkinama galimybė kreiptis į teismą ir savo pažeistas konstitucines teises ginti teisme; toks dirbtinis pasunkinimas, pareiškėjo nuomone, nepagrįstai suvaržo jo konstitucines teises.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr..