LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjai prašymą ištirti Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos konstitucingumą

2020-06-26

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Sveikatos draudimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 3 punktas tiek, kiek jame nustatyta galimybė sveikatos apsaugos ministro sprendimu naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDFB) rezervo rizikos valdymo dalies lėšas šio įstatymo II skyriuje nustatytoms privalomojo sveikatos draudimo paslaugų išlaidoms kompensuoti, nesant objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti atitinkamų metų PSDFB rodiklių patvirtinimo įstatymo tvirtinimo metu, neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintam valdžių padalijimo principui.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos Seimo narių grupės prašyme nurodyta šio prašymo surašymo data – 2020 m. gegužės 25 d., o jį pasirašiusių 29-ių Seimo narių parašai yra patvirtinti Seimo Pirmininko parašu, nurodant, be kita ko, šių parašų patvirtinimo datą – 2020 m. vasario 26 d., kuri yra ankstesnė už prašymo surašymo datą. Atsižvelgiant į tai, gali kilti abejonių dėl Seimo narių grupės pateiktą prašymą pasirašiusių Seimo narių parašų autentiškumo, parašų patvirtinimo tikrumo. Tai reiškia, kad prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo tinkamai patvirtinti su prašymu besikreipiančių Seimo narių parašus.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad prašyme yra ir kitų trūkumų.

Pareiškėja nesuformulavo aiškios teisinės pozicijos dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai. Iš prašymo neaišku, ar pareiškėjai kelia abejonių tai, kad sveikatos apsaugos ministrui suteikti įgaliojimai priimti sprendimą naudoti PSDFB rezervo rizikos valdymo dalies lėšas, nenustačius objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti priimant  PSDFB rodiklių patvirtinimo įstatymą, ar tai, kad sveikatos apsaugos ministrui apskritai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą naudoti minėtas lėšas.

Iš pareiškėjos prašymo taip pat neaišku, kodėl, ginčydama Sveikatos draudimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 3 punktą, kuriame įtvirtintas vienas iš PSDFB rezervo rizikos valdymo dalies lėšų panaudojimo atvejų, pareiškėja šio teisinio reguliavimo nesieja su to paties straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyti sveikatos apsaugos ministro įgaliojimai naudoti PSDFB rezervo rizikos valdymo dalies lėšas.

Taigi pareiškėjos prašymas neatitinka ir Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų reikalavimų jame aiškiai nurodyti pareiškėjo poziciją dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinį pagrindimą su nuorodomis į įstatymus.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1 punktą prašymas, kaip neatitinkantis šio įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjai. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2167/content