LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstitucinis Teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo Seimo paklausimą, ar per 2020 metų Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas

2020-11-12

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. nutarime Nr. XIII-3398 „Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui“ (toliau – Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimas) išdėstytą paklausimą, ar per 2020 metų Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas.

Seimas 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu kreipėsi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados, be kita ko, ar per 2020 metų Seimo rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje Andriaus Tapino ir viešosios įstaigos „Laisvės TV“ vykdyta plataus masto informacinė politinė kampanija „Viso gero, Voldemortai“ nepažeidė politinės reklamos ir agitacijos žymėjimo reikalavimų, Seimo rinkimų įstatymo nuostatos dėl draudimo atitinkamais terminais skelbti kompromituojančią medžiagą, nesuteikiant galimybės partijai ir jos kandidatams pareikšti atsakomąją nuomonę, taip pat ar vienmandatėje Panerių–Grigiškių rinkimų apygardoje Nr. 11 nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos, nustatančios demokratines rinkimų procedūras, kurių laikymasis yra būtinas rinkimų rezultatų pripažinimui legitimiais ir teisėtais, ir ar minėta kampanija turėjo esminę įtaką Seimo rinkimų rezultatams.

Iš Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo preambulės matyti, kad Seimas su paklausimu, ar per 2020 metų Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, į Konstitucinį Teismą kreipėsi gavęs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (toliau – LLRA-KŠS) 2020 m. spalio 31 d. skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. spalio 31 d. sprendimo, kuriuo buvo nustatyti galutiniai Seimo rinkimų  rezultatai, ir vadovaudamasis, be kita ko, Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalimi.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, aiškinamą kartu su atitinkamomis Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalies, 95 straipsnio 1 dalies, Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnio 1 dalies nuostatomis, yra nustatytas maksimalus 72 valandų (3 dienų) terminas, per kurį Seimas, gavęs partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, ar kandidato į Seimo narius skundą, gali kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar per Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Šis terminas skaičiuojamas nuo Seimo rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje laiko (dienos ir valandos), į šį terminą įskaitant ir nedarbo dienas. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad nei Seimo rinkimų įstatyme, nei Konstitucinio Teismo įstatyme nėra nustatyta, jog šis terminas gali būti atnaujinamas. Taigi Seimas, praleidęs minėtą maksimalų 72 valandų (3 dienų) terminą, netenka teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar per Seimo rinkimus nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad iš Vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktos informacijos matyti, jog 2020 metų Seimo rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje laiku laikytina 2020 m. spalio 31 d. 21 val. 08 min. Taigi pagal minėtas Seimo rinkimų ir Konstitucinio Teismo įstatymų nuostatas  Seimas, gavęs LLRA-KŠS 2020 m. spalio 31 d. skundą, į Konstitucinį Teismą galėjo kreiptis ne vėliau kaip per 72 valandas (3 dienas) nuo oficialaus Seimo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje, t. y. ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 3 d. 21 val. 08 min.

Seimas į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar per 2020 metų Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, kreipėsi Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu, kuris Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. lapkričio 12 d. 10 val. 15 min. Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimas praleido įstatymų nustatytą minėtą maksimalų 72 valandų (3 dienų)  terminą tokiam paklausimui pateikti.

Konstitucinis Teismas 2008 m. lapkričio 8 d. ir 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimuose yra konstatavęs, kad paklausimas, ar per Seimo narių rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, Konstituciniam Teismui pateiktas praleidus Seimo rinkimų įstatyme ir Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus terminus tokiam paklausimui pateikti, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas atsisako nagrinėti paklausimą dėl išvados teikimo, jeigu konkretaus klausimo nagrinėjimas nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2263/content.