LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti prašymas ištirti Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatos, pagal kurią gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, atitiktį Konstitucijai

2020-07-30

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti pareiškėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 29 straipsnio 7 dalis (2019 m. birželio 13 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo pagal fizinio asmens pareiškimą, šiam asmeniui manant, kad jis negali ir negalės sumokėti teismo nutartimi priteistų skolų, susidariusių dėl jo padarytų nusikalstamų veikų.

Pareiškėjas prašo ištirti FABĮ 29 straipsnio 7 dalies (2019 m. birželio 13 d. redakcija) atitiktį toms pačioms Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalies, 30 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui, kaip ir Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarime. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas pripažino, kad FABĮ 29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d., 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) tiek, kiek pagal ją pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, prieštaravo (prieštarauja) Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Konstitucinis Teismas šiame nutarime taip pat konstatavo, kad minėtu teisiniu reguliavimu buvo sudarytos prielaidos tokią žalą padariusiam asmeniui išvengti pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, o ją patyrusiam asmeniui, dėl jam padarytos žalos tapusiam kreditoriumi fizinio asmens bankroto procese, negauti teisingo patirtos žalos atlyginimo.

Pareiškėjas savo prašyme teigia, kad nors teismas ir turi vadovautis galiojančiomis teisės normomis, jis negali taikyti ginčijamo teisinio reguliavimo, nes, anot pareiškėjo, jis yra panašus į teisinį reguliavimą, dėl kurio buvo priimtas minėtas Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarimas. 

Konstitucinis Teismas sprendime konstatavo, kad prašymas atitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, ir priėmė jį nagrinėti.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr..