Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie posėdį

Žodiniame posėdyje byloje pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja specialiųjų įstatymų nuostatos, reguliuojančios programų, fondų arba institucijų finansavimą, paskelbta pertrauka

2020-09-24

Žodinio proceso tvarka pradėjęs nagrinėti bylą dėl specialiųjų įstatymų nuostatų, reguliuojančių programų, fondų arba institucijų finansavimą, atitikties Konstitucijai, Konstitucinis Teismas paskelbė posėdžio pertrauką iki spalio 1 d. 10 val. Byla nagrinėjama pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 14 punkto nuostatai, kad Seimas tvirtina valstybės biudžetą, 94 straipsnio 4 punkto nuostatai, kad Vyriausybė rengia valstybės biudžeto projektą, 129 straipsniui, 130 straipsnio nuostatai, kad valstybės biudžeto projektą sudaro Vyriausybė, 131 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybės biudžeto projektą svarsto Seimas ir tvirtina įstatymu, ir 2 dalies nuostatai, kad negalima mažinti įstatymų numatytų išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja:

– Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnis, 10 straipsnio 2 dalis,

– Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1, 2 dalys,

– Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 2, 3, 4 dalys,

– Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 straipsnio 1 dalis,

– Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 2, 3 dalys, 4 dalies 3 punktas,

– Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis,

– Kultūros rėmimo fondo įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis,

– Sporto įstatymo 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 2, 3 dalys,

– Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 15 straipsnio 5 dalis (toliau visi kartu vadinami specialiaisiais įstatymais).

Į posėdį spalio 1 d. šaukiami dalyvauti tie patys atstovai – pareiškėjos Vyriausybės atstovai Finansų ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vedėjas Rolandas Mockus ir Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė, suinteresuoto asmens Seimo atstovas Seimo narys Mykolas Majauskas. Dalyvauti Konstitucinio Teismo posėdyje kviečiamos specialistės Valstybės kontrolės Valdymo audito departamento direktorė Jurgita Grebenkovienė ir šio departamento vyriausioji valstybinė auditorė Nomeda Poteliūnienė.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2019.htm.