Informacija apie posėdį

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymus įvertinti Respublikos Prezidento dekretų ir Seimo nutarimų, susijusių su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų atleidimu iš pareigų, konstitucingumą

2022-04-04

Konstitucinis Teismas balandžio 5 d., antradienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal:

– pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, atsakingo valdymo, valdžių padalijimo principams neprieštarauja Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 16 d. dekretas Nr. 1K-45 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Egidijų Laužiką iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ (toliau – Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 16 d. dekretas), Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2436 „Dėl Egidijaus Laužiko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ (toliau – Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2436);

– pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 74, 116 straipsniams, konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams neprieštarauja Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 30 d. dekretas Nr. 1K-25 ,,Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą“ (toliau – Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 30 d. dekretas);

– pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 74, 116 straipsniams, konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams neprieštarauja Respublikos Prezidento 2019 m. rugsėjo 30 d. dekretas Nr. 1K-75 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo“ (toliau – Respublikos Prezidento 2019 m. rugsėjo 30 d. dekretas), Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2437 „Dėl pritarimo atleisti Valdimarą Bavėjaną iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“ (toliau – Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2437).

Pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo teigimu, Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 16 d. dekretas, Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2436, kuriais juose nurodytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) teisėjas atleistas iš užimamų pareigų, savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą, priimti nesilaikant konstitucinių tinkamo teisinio proceso reikalavimų, be kita ko, dėl to, kad Teisėjų taryba drausminės atsakomybės procedūrą dėl LAT teisėjo elgesio pradėjo ne savo pačios priimtu teisės aktu, o remdamasi Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros raštu. Be to, pasak pareiškėjo, Teisėjų taryba apribojo LAT teisėjo, kurio elgesys buvo vertinamas, teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo, pradėto dėl jo galimai padarytos nusikalstamos veikos, duomenimis, nepateikė jam suformuluotų atleidimo iš teisėjo pareigų priežasčių, taip pažeisdama jo teisę į teisingą procesą. Pareiškėjas nurodo ir tai, kad Teisėjų tarybos nariai, kurie buvo susiję su ikiteisminiu tyrimu, atliekamu teisėjo, dėl kurio poelgio buvo sprendžiama, atžvilgiu, ir dėl to, pareiškėjo manymu, turėję nusišalinti sprendžiant klausimą dėl patarimo teikti Seimui jį atleisti, to nepadarė. Todėl, pareiškėjo teigimu, tokio Teisėjų tarybos nutarimo, kuriuo patarta Respublikos Prezidentui teikti Seimui atleisti nurodytą LAT teisėją, pagrindu negalėjo būti priimti ginčijami Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 16 d. dekretas ir Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2436.

Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas savo prašymuose iš esmės teigia, kad atsižvelgiant į Konstitucijoje numatytą specialų LAT ir  Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pašalinimo iš pareigų pagrindą, nustatytą Konstitucijos 116 straipsnyje, ir juo įtvirtintą, pasak pareiškėjo, ypatingą LAT ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų įgaliojimų apsaugos standartą, abejotina, ar Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 30 d. dekretas, kuriuo inicijuotas teisėjo atleidimas iš LAT teisėjo pareigų Konstitucijos 115 straipsnio 5 punkto pagrindu (savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą), taip pat Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2437 ir Respublikos Prezidento 2019 m. rugsėjo 30 d. dekretas, kuriais Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas atleistas iš pareigų, savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą, atitinka Konstitucijos 74, 116 straipsnius, konstitucinius valdžių padalijimo, teisinės valstybės, teisėjo ir teismų nepriklausomumo principus.

Prašymų tekstus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/~prasymai/16_2020.htm; https://lrkt.lt/~prasymai/5_2021.htm; https://lrkt.lt/~prasymai/21_2021.htm.