Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie posėdį

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Profesionaliojo scenos meno įstatymo nuostata

2019-06-11

Konstitucinis Teismas birželio 12 d., trečiadienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo (VAT) prašymą ištirti, ar 2017 m. gegužės 11 d. Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad iki šio įstatymo surengtas konkursas laikomas negaliojančiu, jeigu konkurso nugalėtojas buvo nustatytas, tačiau nepradėjo eiti pareigų, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas teigia, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu galimai pažeidžiami asmenų, iki šio įstatymo įsigaliojimo laimėjusių konkursą, teisėti lūkesčiai įsidarbinti ir dirbti pagal darbo sutartį einant pareigas, konkursą į kurias jie laimėjo. Konkurso galiojimas pagal ginčijamą įstatymo nuostatą yra susietas su faktu, ar asmuo pradėjo eiti pareigas, nors, pareiškėjo vertinimu, konkurso laimėjimas sudaro teisinę prielaidą atsirasti darbo santykiams. VAT nuomone, įstatymų leidėjas, įstatymu konkursą pripažindamas negaliojančiu po konkurso rezultatų nustatymo ir darbo sutarties sudarymo su konkurso nugalėtoju, suvaržė konkurso nugalėtojų įgytas teises.

Be to, pareiškėjo manymu, nors principas lex retro non agit (įstatymas neturi grįžtamosios galios) civiliniuose santykiuose nėra absoliutus, tokio principo išimties pritaikymas turi būti proporcingas ir pagrįstas reikšmingu visuomeniniu interesu. Todėl, pasak pareiškėjo, įstatymų leidėjas, vėliau priimtu įstatymu kitaip sureguliuodamas jau susiklosčiusius civilinius santykius, atsiradusius iš viešo konkurso, galėjo ir šiuo aspektu pažeisti teisinės valstybės principą.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/8_2018.htm.