Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-26

Penktadienį, balandžio 27 d., 10.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas  neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Ginčijamame Aprašo 35 punkte nustatyta, kad, teatro ar koncertinei įstaigai dėl nenumatytų aplinkybių likus be vadovo, šios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija vienašaliu sprendimu gali pavesti kitam asmeniui laikinai (bet ne ilgiau nei metus) eiti tokios įstaigos vadovo pareigas, kol bus paskirtas nuolatinis šios įstaigos vadovas.

Pareiškėjos manymu, toks teisinis reguliavimas prieštarauja  Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai, nes pagal ją teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai į pareigas priimami tik konkurso būdu, o Vyriausybė gali  nustatyti tik konkurso organizavimo tvarką, bet ne kitą priėmimo į minėtas pareigas būdą.

Pareiškėjos teigimu, Vyriausybė, poįstatyminiu teisės aktu nustačiusi teisinį reguliavimą, prieštaraujantį įstatymui ir konkuruojantį su įstatymo nuostatomis, nesilaikė iš konstitucinio teisės aktų hierarchijos principo kylančio reikalavimo nepriimti poįstatyminių teisės aktų, kurie prieštarauja įstatymams, todėl ginčijamas teisinis reguliavimas prieštarauja ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai (valdžios galias riboja Konstitucija), 94 straipsnio 2 punktui (Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo), konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, kuriame nustatytas teisėkūros sistemiškumo principas, Vyriausybės įstatymo nuostatoms, kuriomis apibrėžtas Vyriausybės įgaliojimų vykdymas.

Tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.ltpaspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2017.htm.