Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai

2020-02-05

Konstitucinis Teismas ketvirtadienį, vasario 6 d., 10 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 76 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) pagal priėmimo tvarką tais aspektais, kad, pasak pareiškėjos, nebuvo atliktas privalomas numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas, taip pat buvo pažeisti Seimo statute nustatyti reikalavimai, kurių turi būti laikomasi svarstant įstatymų projektus ypatingos skubos tvarka.

Šioje byloje taip pat tiriama, ar Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Įstatymo 4 straipsnis, kuriame nustatytas reikalavimas ant Lietuvos rinkai tiekiamų Lietuvoje pagamintų pieno gaminių nurodyti žalio pieno kilmės šalį. Pareiškėjos teigimu, šiame straipsnyje, atsižvelgiant į pieno perdirbėjų nacionalinę priklausomybę, nustačius diferencijuotą teisinį reguliavimą, nacionaliniai pieno perdirbėjai yra diskriminuojami, palyginti su užsienio valstybių pieno perdirbėjais, – jiems yra nustatyti papildomi įpareigojimai, susiję su pieno produktų ženklinimu, sukuriama papildoma finansinė našta ir taip sumažinamos jų galimybės konkuruoti su užsienio pieno perdirbėjų Lietuvos rinkai tiekiama produkcija.

Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Įstatymo 3 straipsnis dėl ūkio subjektų nesąžiningų veiksmų draudimo ir 5 straipsnis, kuriame įtvirtintas reikalavimas pagrįsti žalio pieno pirkimo kainos mažinimą. Pasak pareiškėjos, tokiu teisiniu reguliavimu paneigta ūkio subjektų teisė susitarimu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, suvaržyta sutarties šalių teisė susitarti dėl pagrindinių žalio pieno pirkimo sutarties elementų – kainos, kiekio, terminų. Taip pat bus tiriama visų minėtų Įstatymo straipsnių atitiktis Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai. Pasak pareiškėjos, ginčijamomis Įstatymo nuostatomis įtvirtintas specifinis žalio pieno rinkos teisinis reguliavimas nėra būtinas visuotinai reikšmingam tikslui pasiekti ir nėra proporcingas siekiamam tikslui.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/16_2016.htm.