Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti Pensijų kaupimo įstatymo nuostatos atitiktį Konstitucijai

2020-02-07

Konstitucinis Teismas vasario 10 d., pirmadienį, 10 val. skelbia nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 1, 5 dalims neprieštarauja Pensijų kaupimo įstatymo (2018 m. birželio 28 d. redakcija) 6 straipsnio 1 dalies nuostata „Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas trejus metus pilnamečiai asmenys, kurie įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 1 dieną yra jaunesni kaip 40 metų amžiaus ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir socialinio draudimo išmokų gavėjų registre yra duomenys apie jų draustumą įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 2 dieną, įtraukiami į pensijų kaupimą“.

Pareiškėja nurodo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu, pagal kurį į pensijų kaupimą automatiškai (valią išreiškiant tylėjimu) įtraukiami jaunesni kaip 40 metų amžiaus asmenys, neproporcingai varžoma asmenų (vartotojų), kurie iki šiol pensijų kaupime nedalyvavo, laisvė patiems savarankiškai priimti sprendimą, ar pradėti dalyvauti pensijų kaupime sudarant pensijų kaupimo sutartį, kuri yra vartojimo sutartis, taip pat savarankiškai nuspręsti, kaip jiems disponuoti gaunamomis pajamomis, t. y. ar mokėti pensijų kaupimo dalyvių įmoką, kuri nesudarius sutarties laikytina mokesčiu. Be to, pareiškėjos nuomone, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą pensijų kaupimo sistemos dalyviai gali nedalyvauti pensijų kaupime tik nustatyta tvarka aktyviais veiksmais to atsisakę, priešingu atveju jie yra įtraukiami į pensijų kaupimą. Taip, pareiškėjos teigimu, galimai pažeidžiami konstituciniai sutarčių laisvės ir vartotojų teisių apsaugos principai.

Pareiškėja prašyme taip pat nurodo, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą automatiškai įtraukiant į pensijų kaupimą tik asmenis iki 40 metų sudaromos prielaidos diskriminuoti asmenis dėl amžiaus, nes nustatant, kuriems asmenims yra ekonomiškai tikslinga papildomai kaupti senatvės pensijai, vienintelis kriterijus yra asmens amžius, o jo pajamų dydis ir kiti aspektai nevertinami. Taip, pareiškėjos teigimu, pažeidžiamas asmenų lygiateisiškumo principas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/18_2018.htm.