LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano kai kurių punktų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2019-11-22

Konstitucinis Teismas lapkričio 25 d., pirmadienį, 14 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano (toliau – Planas) kai kurių punktų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Pareiškėja prašo ištirti Plano 9.2.1.7, 9.2.3.2 punktų atitiktį Konstitucijos 23 straipsniui, nustatančiam nuosavybės neliečiamumą, 109 straipsnio 1 daliai, pagal kurią teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, konstituciniam valdžių padalijimo principui, Civilinio kodekso 4.93 straipsniui, Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 33 straipsnio 2 daliai. Ginčijamuose Plano punktuose nustatyta, kaip turi būti pašalinti konkretūs statybų, vykdytų Nidoje pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus, padariniai. Pareiškėjos pozicija grindžiama teiginiu, kad sprendimą dėl to gali priimti tik teismas. Prašyme teigiama, kad Vyriausybė negali spręsti klausimų, priskirtų teismo kompetencijai, kaip antai konstatuoti fakto, kad Plano 9.2.1.7, 9.2.3.2 punktuose nurodytuose žemės sklypuose buvo vykdomos statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, numatyti, kaip konkrečiu atveju turi būti šalinami tokių statybų padariniai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/14_2018.htm.