Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje pagal individualų skundą, kuriame prašoma įvertinti, ar įstatymu nustatyta privaloma narystė Lietuvos architektų rūmuose neprieštarauja Konstitucijai

2020-09-10

Konstitucinis Teismas rugsėjo 11 d., penktadienį, 14.30 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo fizinio asmens prašymą ištirti, ar Architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2016 m. lapkričio 3 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, joje nustatyta architekto kvalifikacijos atestatus turinčių architektų, nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Lietuvos architektų rūmuose, neprieštarauja Konstitucijos 35 straipsnio 2 daliai (,,Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai“), konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas prašyme Konstituciniam Teismui nurodė, kad jo teisės buvo pažeistos Lietuvos architektų rūmų ir šių rūmų Architektų profesinio atestavimo komisijos sprendimais, kuriais panaikintas jo architekto kvalifikacijos atestato galiojimas dėl nesumokėto šių rūmų nario mokesčio.

Pareiškėjas pažymi, kad esminė privalomosios narystės valstybės kontroliuojamų profesijų profesinės savivaldos asociacijose sąlyga yra vertimasis atitinkama profesine veikla. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas teigia, kad įstatymų leidėjas neturi įgaliojimų įstatymu nustatyti priverstinės narystės asmenims, kurie nesiverčia valstybės kontroliuojama profesija.

Pagrįsdamas savo poziciją, pareiškėjas nurodo, kad jis, nors ir nevykdo atestuoto architekto veiklos, Lietuvos architektų rūmų nariu automatiškai tapo po to, kai 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Architektų rūmų įstatymo pataisos. Pareiškėjo teigimu, nebuvo priimta jokio individualaus teisės akto dėl jo narystės ir jis neturėjo galimybės išreikšti savo valios nebūti šių rūmų nariu. Pasak pareiškėjo, Konstitucijoje laiduojama teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Jo manymu, narystė valstybės kontroliuojamų profesijų profesinėse savivaldos asociacijose gali būti privaloma, jei verčiamasi atitinkama profesine veikla, tačiau ginčijamu teisiniu reguliavimu asmenims, ja nesiverčiantiems, pasirinkimo teisė nenumatyta.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.