Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Vyriausybės nutarimo, kuriuo Kariotiškių kadastrinėje vietovėje vykdytinas projektas pripažintas valstybinės svarbos projektu, atitikties Konstitucijai

2018-04-11

Ketvirtadienį, balandžio 12 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, teisinės valstybės principui neprieštarauja Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas.

Pareiškėjas abejojo dėl Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo 1 punkto atitikties Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, pagal kurią galioja tik paskelbti įstatymai, ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjo teigimu, priimant šį Vyriausybės nutarimą nebuvo paisyta iš Konstitucijos kylančių reikalavimų teisėkūros subjektams dėl priimamo teisės akto aiškumo ir oficialaus jo paskelbimo.

Pareiškėjas taip pat prašymą grindė tuo, kad minėtas projektas turėjo būti įgyvendintas dar 2003 metais, tačiau nurodytoje teritorijoje nuo pat ginčijamo Vyriausybės nutarimo priėmimo iki šių dienų nėra pradėti jokie jo įgyvendinimo darbai. Remdamasis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, jog visuomenės poreikiai nėra statiški ir jų buvimą kiekvieną kartą reikia vertinti individualiai, atsižvelgiant į tai, kokių socialiai reikšmingų tikslų yra siekiama, pareiškėjas nurodo, kad šis projektas nebegali būti laikomas atitinkančiu visuomenės (valstybės) poreikius ir interesus, todėl jam kyla abejonių dėl jį valstybei svarbiu projektu pripažinusio Vyriausybės nutarimo 1 punkto  atitikties Konstitucijos 23 straipsniui, nustatančiam nuosavybės apsaugos garantijas, 46 straipsnio 2, 3 dalims (valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą; valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei).

Tiesioginę transliaciją galima stebėti Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt.  

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/14_2017.htm.