LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo nutarimo, kuriuo pritarta Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui, atitikties Konstitucijai

2018-06-28

Penktadienį, birželio 29 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ neprieštarauja Konstitucijai ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms.

Pareiškėja teigia, kad nors ginčijamo Seimo nutarimo pavadinimas yra „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“, jo turinyje ne tik išreikštas Seimo pritarimas Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, bet ir sprendžiami tokio reorganizavimo klausimai – tiksliai nustatyta, kaip tai turi būti padaryta.

Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalį sprendimą dėl valstybinio universiteto reorganizavimo priima Seimas universiteto tarybos teikimu arba Vyriausybės teikimu, įvertinęs universiteto tarybos nuomonę. Ši procedūra Seimui yra privaloma, todėl jis neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimo dėl valstybinio universiteto reorganizavimo savo ar kitų Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nenurodytų subjektų iniciatyva (teikimu).

Tačiau, pareiškėjos teigimu, Seimas ginčijamą nutarimą priėmė neturėdamas nei Lietuvos sporto universiteto tarybos, nei Vyriausybės teikimo dėl šio universiteto reorganizavimo. Taigi ginčijamas Seimo nutarimas priimtas nesilaikant įstatyme nustatytos tvarkos, pažeidžiant Seimui suteiktas galias. Todėl, pareiškėjos manymu, jis prieštarauja ne tik Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 daliai, bet ir Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtintos, be kita ko, Seimo galios, šio straipsnio 2 daliai, kuria ribojamos Seimo ir kitų valstybės valdžios institucijų galios, Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, pagal kurią įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėja taip pat teigia, kad sprendžiant valstybinio universiteto reorganizavimo klausimus nesant reorganizuojamo universiteto (jo tarybos) nuomonės yra pažeidžiama universiteto autonomija. Ginčijamu Seimo nutarimu nurodoma Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo klausimą spręsti tik jame aptartu būdu. Todėl, pareiškėjos manymu, ginčijamas Seimo nutarimas, kuriuo suvaržyta galimybė Lietuvos sporto universiteto tarybai laisvai apsispręsti dėl jo reorganizavimo, prieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, kurioje yra įtvirtinta aukštųjų mokyklų autonomija, ir Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, kurioje taip pat užtikrinama aukštųjų mokyklų autonomija.

Tiesioginę posėdžio, per kurį bus skelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/11_2018.htm.