LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-12-18

Trečiadienį, gruodžio 19 d., 10 val., Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje  pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 39 straipsnio 2 daliai neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 28 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyta, kad moteriai, gavusiai pajamų iš sporto veiklos nesiverčiant atitinkama individualia veikla ir turinčiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriai pasibaigė sportinės veiklos sutartis, motinystės išmoka mokama šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

Prašymą pateikė VAAT, sustabdęs administracinę bylą dėl motinystės išmokos, skiriamos apdraustajam asmeniui nėštumo ir gimdymo atostogų metu, neskyrimo pajamas iš sporto veiklos gavusiai moteriai, kuri turi reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą, tačiau teisės į motinystės išmoką atsiradimo dieną nebuvo apdrausta motinystės socialiniu draudimu.

Pagal ginčijamą teisinį reguliavimą moteris, turinti reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą ir nesanti apdrausta šiuo draudimu dėl to, kad pasibaigė jos darbo sutartis arba ji buvo atleista iš tarnybos, turi teisę gauti motinystės išmoką, o moteris, turinti reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą ir nesanti apdrausta motinystės socialiniu draudimu dėl to, kad neteko pajamų iš sportinės veiklos, neturi teisės gauti motinystės išmokos.

Pareiškėjo manymu, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje turėtų būti nustatyta, kad motinystės išmoka mokama ne tik turinčiai reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą šiuo draudimu neapdraustai moteriai, kurios darbo sutartis pasibaigė arba kuri buvo atleista iš tarnybos, bet ir tokį stažą turinčiai šiuo draudimu neapdraustai moteriai, kuri neteko pajamų iš sportinės veiklos. To nenustačius, pažeidžiama pajamas iš sporto veiklos, nesiverčiant atitinkama individualia veikla, gavusių moterų, kurios turi įstatyme numatytą motinystės socialinio draudimo stažą, tačiau teisės į motinystės išmoką atsiradimo dieną nėra draudžiamos motinystės socialiniu draudimu, konstitucinė teisė į mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, teisėti lūkesčiai, nesilaikoma teisingumo, protingumo, lygiateisiškumo reikalavimų.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/26_2017.htm.