Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Skelbiamas nutarimas byloje dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2019-01-10

Konstitucinis Teismas sausio 11 d., penktadienį, 12 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis ir sudaryti registruotos partnerystės sutartį tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą.

Pareiškėjas nagrinėjo administracinę bylą, kurioje užsienietis, Danijoje sudaręs santuoką su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, skundė Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimą atsisakyti jam išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimą atsisakyta išduoti, nes santuoka su tos pačios lyties asmeniu pagal nacionalinės teisės aktus negali būti sudaryta, todėl nuspręsta, kad nebuvo šeimos susijungimo kaip pagrindo išduoti leidimą užsieniečiui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjo prašyme nurodyta, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu paneigiama asmenų, kurių sudaryta santuoka pagal nacionalinę teisę nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis tos pačios lyties asmenims, teisė į šeimos susijungimą. Be to, toks teisės į šeimos susijungimą paneigimas kartu yra ir šių asmenų privataus gyvenimo ribojimas nesant objektyvaus pateisinimo. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą tos pačios lyties asmenys, sukūrę stabilius santykius, negali susituokti ar įregistruoti partnerystės. Pagal nacionalinę teisę asmeniui sudaryti santuoką leidžiama tik su kitos lyties asmeniu, o teisės aktų, reglamentuojančių partnerystės įregistravimo tvarką, nėra priimta.

Pareiškėjui kilo abejonių, ar tarp asmenų, kurie yra sudarę nacionalinės teisės nuostatas atitinkančią santuoką ar įregistravę partnerystę, ir asmenų, kurie yra sukūrę santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, tačiau kurių užsienyje sudaryta santuoka Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo sudaryti santuoką su tos pačios lyties asmenimis, yra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas, įvertinus draudimą diskriminuoti asmenis dėl jų seksualinės orientacijos, būtų objektyviai pateisinamas. Be to, pareiškėjo teigimu, tai, kad ginčijamoje įstatymo nuostatoje nėra įtvirtinta šių asmenų teisė į šeimos susijungimą, yra neproporcingas šių asmenų teisės į šeimos ir privataus gyvenimo apsaugą ribojimas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm.