LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Informacija apie paskelbimą

Patikslinta informacija: nutarimas byloje pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja specialiųjų įstatymų nuostatos, reguliuojančios programų, fondų arba institucijų finansavimą, bus skelbiamas 19 val.

2020-11-03

Konstitucinis Teismas lapkričio 3 d., antradienį, 19 val. skelbs nutarimą byloje dėl specialiųjų įstatymų nuostatų, reguliuojančių programų, fondų arba institucijų finansavimą, atitikties Konstitucijai, nagrinėjimą. Byla nagrinėta pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 14 punkto nuostatai, kad Seimas tvirtina valstybės biudžetą, 94 straipsnio 4 punkto nuostatai, kad Vyriausybė rengia valstybės biudžeto projektą, 129 straipsniui, 130 straipsnio nuostatai, kad valstybės biudžeto projektą sudaro Vyriausybė, 131 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybės biudžeto projektą svarsto Seimas ir tvirtina įstatymu, ir 2 dalies nuostatai, kad negalima mažinti įstatymų numatytų išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja:

– Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnis, 10 straipsnio 2 dalis,

– Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1, 2 dalys,

– Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 2, 3, 4 dalys,

– Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 straipsnio 1 dalis,

– Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 2, 3 dalys, 4 dalies 3 punktas,

– Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis,

– Kultūros rėmimo fondo įstatymo 3 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis,

– Sporto įstatymo 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 2, 3 dalys,

– Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 15 straipsnio 5 dalis.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2019.htm.