Naujienos

Tęsiamas bylos dėl baudžiamojo persekiojimo kaip pagrindo pripažinti asmenį neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų nagrinėjimas

2021-02-03

Konstitucinis Teismas vasario 4 d., ketvirtadienį, 13 val. rašytinio proceso tvarka toliau nagrinės bylą pagal kelių pareiškėjų individualius konstitucinius skundus. Juose prašoma ištirti, ar Konstitucijos 31 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (2018 m. sausio 12 d. redakcija) 11 straipsnio 4 punktas tiek, kiek, pasak pareiškėjų, jame nustatyta, kad asmuo pripažįstamas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, jeigu yra kaltinamas labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymu, nors dėl šio asmens nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio.

Konstitucinis Teismas šią bylą rašytiniame posėdyje pradėjo nagrinėti sausio 28 d. Prieš posėdį buvo gauti pareiškėjų rašytiniai paaiškinimai, todėl, siekiant, kad su papildoma bylos medžiaga galėtų susipažinti suinteresuoto asmens Seimo atstovai, buvo paskelbta posėdžio pertrauka.

Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos pareiškėjai, grįsdami savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai nekaltumo prezumpcijai, nurodo, kad šį teisinį reguliavimą taikančioms valstybės institucijoms suteikiama teisė asmenį laikyti kaltu de facto vien dėl vykdomo asmens baudžiamojo persekiojimo ir taikyti jam neigiamo pobūdžio poveikio priemones, uždraudžiant sudaryti sandorius su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbia įmone. Pareiškėjų teigimu, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (2018 m. sausio 12 d. redakcija) 11 straipsnio 4 punkte nustatyto teisinio reguliavimo pagrindu visi pareiškėjai buvo pripažinti neatitinkančiais nacionalinio saugumo interesų dėl vienam iš pareiškėjų inicijuoto baudžiamojo persekiojimo. Savo poziciją pareiškėjai taip pat grindžia oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kuriose atskleistas nekaltumo prezumpcijos turinys.

Sprendimų dėl prašymų priėmimo tekstus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2046/content;

https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2047/content.