LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Sustabdomas Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio galiojimas

2018-11-01

Konstitucinis Teismas 2018 m. lapkričio 1 d. sprendimu priėmė nagrinėti pareiškėjo Seimo 2018 m. spalio 25 d. nutarime Nr. XIII-1596 išdėstytą prašymą „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnyje suformuluota nuostata „Nustatyti, kad privalomasis referendumas vykdomas 2019 m. gegužės 12 d. ir 2019 m. gegužės 26 d.“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam referendumo nepertraukiamumo principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininko 2018 m. lapkričio 1 d. pranešimu sustabdomas Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio galiojimas iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas byloje pagal pareiškėjo Seimo prašymą, išdėstytą jo 2018 m. spalio 25 d. nutarime Nr. XIII-1596.

Pirmininko pranešimą dėl teisės akto galiojimo sustabdymo galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1875/content