Naujienos

Sustabdomas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies galiojimas

2019-12-30

Konstitucinis Teismas 2019 m. gruodžio 30 d. sprendimu priėmė nagrinėti pareiškėjo Seimo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. XIII-2768 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytą prašymą ištirti, ar Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, 114 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija). Pagal pareiškėjo ginčijamą įstatymo nuostatą draudžiama įeiti į teisėjo gyvenamąsias ar tarnybines patalpas, daryti ten arba teisėjo asmeniniame ar tarnybiniame automobilyje, arba kitoje asmeninėje susisiekimo priemonėje apžiūrą, kratą ar poėmį, taip pat atlikti teisėjo asmens apžiūrą ar kratą, jam priklausančių daiktų ir dokumentų apžiūrą ar poėmį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Vadovaujantis Konstitucijos 106 straipsnio 5 dalimi ir Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, Konstitucinio Teismo pirmininko 2019 m. gruodžio 30 d. pranešimu sustabdomas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija) galiojimas iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas byloje pagal pareiškėjo Seimo prašymą, išdėstytą jo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. XIII-2768.

Pirmininko pranešimą dėl teisės akto galiojimo sustabdymo galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2035/content.