Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal tris individualius konstitucinius skundus, kuriuose prašoma įvertinti artimus kontaktus uždarose patalpose karantino metu ribojusio teisinio reguliavimo konstitucingumą

2023-05-30

Konstitucinis Teismas gegužės 31 d., trečiadienį, 14 val. skelbs nutarimą byloje pagal tris pareiškėjų fizinių asmenų individualius konstitucinius skundus, kuriuose prašoma įvertinti, ar Konstitucijos 32 straipsnio 1, 2 dalims, kuriose garantuojama asmenų kilnojimosi laisvė, neprieštaravo Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.8.1 papunktis (2021 m. gegužės 19 d. redakcija).

Pareiškėjos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato tyrėjų surašytais administracinio nusižengimo protokolais ir Kauno apylinkės teismo nutarimais buvo pripažintos kaltomis padarius administracinį nusižengimą, nurodytą Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, dėl to, kad karantino, paskelbto Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu, laikotarpiu artimai kontaktavo su kitos šeimos ir ne vieno namų ūkio asmenimis, taip sukėlė pavojų išplisti COVID-19 ligai ir nesilaikė Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunkčio reikalavimų. Kauno apylinkės teismo nutarimais pareiškėjoms paskirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Kauno apygardos teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas žemesnių instancijų teismų nutartis paliko nepakeistas.

Pareiškėjų ginčijamame Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktyje (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) buvo nustatyta, kad karantino režimo galiojimo metu draudžiami daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba daugiau nei 5 asmenų artimi kontaktai uždarose erdvėse.

Pareiškėjos teigia, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktis (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) prieštaravo Konstitucijos 32 straipsnyje įtvirtintai teisei laisvai kilnotis, kuri negali būti varžoma kitaip, kaip tik įstatymu, ir tik jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą.

Pareiškėjų nuomone, asmenų judėjimo laisvės ribojimai galimi tik įstatymu, kurio normos aiškiai suformuluotos ir kuris, atsižvelgiant į atitinkamos teisės ar laisvės paskirtį, prasmę ir Konstitucijoje nustatytas jos ribojimo galimybes bei sąlygas, apibrėžia teisių (ar laisvių) įgyvendinimo ribas. Pareiškėjos taip pat pažymi, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktyje (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) įtvirtintas asmens judėjimo laisvės ribojimas karantino laikotarpiu buvo nustatytas ne įstatymu, bet Vyriausybės nutarimu. Taip, pareiškėjų nuomone, buvo neteisėtai suvaržyta jų konstitucinė laisvė judėti.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Sprendimų dėl prašymų priėmimo tekstus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2752/content; https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2751/content; https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2750/content.