Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą įvertinti teisinio reguliavimo, pagal kurį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimais gali būti nustatomi asmens teisių ribojimai, atitiktį Konstitucijai

2022-06-20

Konstitucinis Teismas birželio 21 d., antradienį, 11 val., skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, 67 straipsnio 2 punktui, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio (2021 m. kovo 23 d. redakcija) 2 dalis tiek, kiek pagal ją, pasak pareiškėjos, asmens teisių ribojimai gali būti nustatomi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimais.

Pareiškėja Seimo narių grupė savo prašyme nurodė, kad pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, yra išskiriamos dvi priemonių rūšys, kurias įgyvendinus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodyti darbuotojai turi teisę dirbti: viena iš šių priemonių – pasitikrinimas, ar darbuotojas neserga užkrečiamąja liga (šią priemonę Įstatyme nustato pats įstatymų leidėjas), kita priemonių rūšis – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro paskirtų šiems darbuotojams privalomų užkrečiamosios ligos kontrolės priemonių įgyvendinimas (pasak pareiškėjos, Įstatyme nenurodoma jokių sąlygų ar kriterijų, kuriuos tos priemonės turi atitikti).

Savo abejones pareiškėja grindžia oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad Konstitucijos 67 straipsnis įtvirtina išimtinę Seimo teisę leisti įstatymus, o pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių naudojimosi apribojimai turi būti reguliuojami įstatymais. Pareiškėjos teigimu, Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą gali būti ribojama tik įstatymu ir ribojimų nustatymas negali būti perduotas kitam subjektui, kaip antai Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Todėl ginčijamu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui priimti sprendimus dėl asmens teisių ribojimo užkrečiamosios ligos protrūkio darbovietėje atvejais netinkamai įgyvendino jam Konstitucijos suteiktus įgaliojimus ir taip pažeidė konstitucinius teisinės valstybės, atsakingo valdymo principus.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/9_2021.htm.