Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą įvertinti, ar teisinis reguliavimas, kuriuo nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš jo nepripažįstami draudžiamaisiais įvykiais, jeigu asmuo buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, neprieštarauja Konstitucijai

2024-02-12

Konstitucinis Teismas vasario 13 d., antradienį, 15 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 21 d. redakcija) 7 straipsnio 3 dalies nuostata „Nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo nepripažįstami draudžiamaisiais įvykiais, jeigu apdraustasis asmuo buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų“.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų, kuriais nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo buvo pripažintas nedraudžiamuoju įvykiu, panaikinimo.

Pasak pareiškėjo, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą pakanka konstatuoti apdraustojo būklę (neblaivus arba apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų) ir nereikia aiškintis, ar asmens, kuris patyrė nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, būklė nulėmė nelaimingą atsitikimą. Pareiškėjo teigimu, tokiu teisiniu reguliavimu nesudaroma galimybių bylą dėl nelaimingo atsitikimo pripažinimo draudžiamuoju įvykiu nagrinėjančiam teismui įvertinti visas svarbias aplinkybes ir patvirtinti arba paneigti, kad asmens būsena (neblaivumas (girtumas) arba apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų) lėmė nelaimingą atsitikimą. Taip suabsoliutinamas vienas iš socialinės paramos, kuri kyla iš Konstitucijos, neteikimo pagrindų – asmens būsena, o tai, pasak pareiškėjo, Konstitucinis Teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutarime pripažino Konstitucijos nepaisymu. Taigi, pareiškėjo nuomone, ginčijamas teisinis reguliavimas neleidžia teismui priimti teisingo sprendimo, todėl kelia abejonių, ar jis atitinka Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį ir yra suderinamas su konstituciniu teisinės valstybės principu.

Pareiškėjas taip pat abejoja, ar įstatymų leidėjo nustatytas reguliavimas nepažeidžia konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo, nes kai nelaimingas atsitikimas įvyksta apdraustiems asmenims, kurie yra darbe, vertinama, ar jų būsena lėmė nelaimingą atsitikimą, o kai nelaimingas atsitikimas įvyksta apdraustiems asmenims, kurie yra pakeliui į darbą ar iš jo, nevertinama, ar jų būsena lėmė nelaimingą atsitikimą.

Pasak pareiškėjo, atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą asmens teisė į socialinę paramą paneigiama nesigilinant į tai, ar apdraustojo asmens būsena (neblaivumas (girtumas) arba apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų) lėmė nelaimingą atsitikimą, kyla abejonė, ar toks reguliavimas atitinka Konstitucijos 52 straipsnį, laiduojantį piliečių teisę gauti socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/~prasymai/7_2023.htm.