Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti teisinio reguliavimo, pagal kurį gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, atitiktį Konstitucijai

2021-05-18

Konstitucinis Teismas gegužės 19 d., trečiadienį, 13 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 29 straipsnio 7 dalis (2019 m. birželio 13 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo pagal fizinio asmens pareiškimą, šiam asmeniui manant, kad jis negali ir negalės sumokėti teismo nutartimi priteistų skolų, susidariusių dėl jo padarytų nusikalstamų veikų.

Pareiškėjas savo prašyme teigia, kad jis negali taikyti ginčijamo teisinio reguliavimo, nes jis yra panašus į įtvirtintąjį FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje, tiek, kiek pagal ją pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo. Pastarąjį Konstitucinis Teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu pripažino prieštaravusiu 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Konstitucinis Teismas šiame nutarime taip pat konstatavo, kad minėtu teisiniu reguliavimu buvo sudarytos prielaidos tokią žalą padariusiam asmeniui išvengti pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, o ją patyrusiam asmeniui, dėl jam padarytos žalos tapusiam kreditoriumi fizinio asmens bankroto procese, negauti teisingo patirtos žalos atlyginimo.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt paspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.

Prašymo tekstas: https://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2020.htm.  

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2199/content