Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti, ar Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nuostata, pagal kurią religinės bendrijos dėl valstybės pripažinimo gali kreiptis tik po 25 metų nuo pirminio jų įregistravimo, neprieštarauja Konstitucijai

2021-09-06

Konstitucinis Teismas rugsėjo 7 d., antradienį, 13.30 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad religinės bendrijos gali kreiptis dėl valstybės pripažinimo praėjus ne mažiau kaip 25 metams nuo pirminio jų įregistravimo Lietuvoje, neprieštarauja Konstitucijos 43 straipsnio 1 dalies nuostatai „Valstybė pripažįsta <...> kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje“.

Pareiškėja teigia, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją, be kita ko, jos 43 straipsnio 1 dalį, 67 straipsnio 2 punktą, turi prerogatyvą pripažinti netradicinę religinę organizaciją, taip pat atšaukti suteiktą pripažinimą, bet neturi diskrecijos nustatyti tokio specialaus statuso suteikimo sąlygų, kadangi jos yra nustatytos Konstitucijoje. Konstitucijos 43 straipsnio 1 dalies nuostata „Valstybė pripažįsta <...> kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai“ reiškia, kad Seimas turi įgaliojimus pripažinti bažnyčias ir kitas religines organizacijas, bet tik tokias, kurios atitinka dvi Konstitucijoje įtvirtintas sąlygas: turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Pasak pareiškėjos, įstatymų leidėjas turi teisę nustatyti tik tai, ar tam tikra religinė organizacija, siekianti valstybės pripažinimo, atitinka minėtas sąlygas.

Pareiškėja, remdamasi, be kita ko, oficialiąja konstitucine doktrina, pažymi, kad jeigu minėtos sąlygos nėra tenkinamos, atitinkamai bažnyčiai, religinei organizacijai valstybės pripažinimas negali būti suteiktas.

Pareiškėja nurodo, kad detalizuoti ir aiškinti minėtas Konstitucijoje nustatytas sąlygas galima tik pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, todėl įstatymų leidėjas neturi teisės įstatymu nustatyti tokio religinių bendrijų pripažinimo teisinio reguliavimo, kuriuo nebūtų atsižvelgiama į oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje suformuluotą Konstitucijos nuostatų sampratą, kitus teisinius argumentus. Jos teigimu, Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 6 d. sprendime sąlyga „turi atramą visuomenėje“ yra siejama su daugiau kaip keliais veiklos dešimtmečiais, daugiau kaip viena ar keliomis žmonių kartomis, t. y. Konstitucinis Teismas, pasak pareiškėjos, laiką skaičiuoja šimtais, o ne dešimtimis metų. Todėl, pareiškėjos nuomone, Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad religinės bendrijos gali kreiptis dėl valstybės pripažinimo praėjus ne mažiau kaip 25 metams nuo pirminio jų įregistravimo Lietuvoje, prieštarauja Konstitucijos 43 straipsnio 1 daliai, kurioje nustatyta sąlyga „turi atramą visuomenėje“ reiškia „ilgalaikę atramą, kuri neapsiriboja keliais veiklos dešimtmečiais, viena arba keliomis žmonių kartomis“.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt paspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2006/content.