Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Medžioklės įstatymo nuostata, įpareigojanti priimti narius į medžiotojų kolektyvą

2019-07-10

Konstitucinis Teismas liepos 11 d., ketvirtadienį, 11 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 35 straipsniui, įtvirtinančiam piliečių teisę vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, neprieštarauja Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje medžioklės plotų naudotojui asociacijai nustatyta pareiga priimti narius į medžiotojų kolektyvą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo fizinio asmens ieškinį atsakovui medžiotojų klubui dėl šio klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo dalies, kuria atsisakyta priimti ieškovą į klubo narius, panaikinimo, taip pat ieškovo teisės, įtvirtintos Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje, tapti medžiotojų kolektyvo nariu užtikrinimo. Ieškovas yra medžiotojas ir turi minėto medžiotojų klubo naudojamame medžioklės plotų vienete jam nuosavybės teise priklausančių daugiau kaip 100 ha žemės ūkio ir miško paskirties žemės sklypų, todėl, vadovaudamasis Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, jis kreipėsi į atsakovą su prašymu priimti jį į medžiotojų kolektyvo narius. Atsakovas medžiotojų klubas (t. y. medžiotojų visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka) nurodė, kad vykusiame visuotiniame narių susirinkime slapto balsavimo metu, susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepritarta ieškovo narystei dėl to, kad ieškovas baustas už medžioklės taisyklių pažeidimus.

Pareiškėjas prašyme Konstituciniam Teismui teigia, kad Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata tiek, kiek joje yra nustatytas įpareigojimas priimti asmenį į medžiotojų kolektyvą, apriboja konstitucinę asociacijos narių laisvę įstatuose nustatyta tvarka nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori vienytis į asociaciją. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, jog teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų ir turi būti įgyvendinama taip, kaip numatyta teisės aktuose. Ši teisė yra ginama kaip įgytoji teisė, tuo tarpu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė. Pasak pareiškėjo, asmens priėmimas į asociaciją gali priklausyti tik nuo esamų narių valios, priešingu atveju būtų pažeista asociacijų laisvė, narystės asociacijoje savanoriškumo principas. Tuo tarpu esant Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms medžiotojų klubo nariai neturi galimybės laisvai balsuoti ir išreikšti savo valią dėl asmens narystės medžiotojų klube (asociacijoje) klausimo.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/13_2018.htm.