Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal individualius konstitucinius skundus, kuriuose prašoma įvertinti, ar reikalavimas, kad kasacinį skundą surašytų advokatas, neprieštarauja Konstitucijai

2021-12-29

Konstitucinis Teismas gruodžio 30 d., ketvirtadienį, 10 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjų fizinių asmenų prašymus ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 18 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad kasacinį skundą surašo advokatas.

Pareiškėjai savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atsisakymu priimti kasacinius skundus jų bylose, konstatavus, jog jie neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo, kad kasacinį skundą surašytų advokatas.

Pareiškėjai savo prašymuose teigia, kad CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu ribojama asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą. Pareiškėjai nurodo, kad asmuo, privalėdamas samdyti advokatą tam, kad jis surašytų kasacinį skundą civilinėje byloje, patiria papildomų išlaidų. Taigi CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustačius, pasak pareiškėjų, perteklinį reikalavimą kreiptis į advokatą norint paduoti kasacinį skundą, užkertamas kelias arba itin pasunkinama galimybė kreiptis į teismą ir savo pažeistas konstitucines teises ginti teisme. Toks dirbtinis pasunkinimas, pareiškėjų nuomone, nepagrįstai suvaržo jų konstitucines teises, todėl nedera su Konstitucija.

Be to, pareiškėjų prašymuose taip pat pažymima, kad ginčijamas teisinis reguliavimas užkerta kelią pasinaudoti visomis įmanomomis teisinės gynybos priemonėmis, kurias jie privalo išnaudoti prieš kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą. Kadangi norint pasinaudoti konstitucine teise pateikti individualų konstitucinį skundą kreipimasis į kasacinį teismą yra privalomas, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį kasacinis skundas privalo būti surašytas advokato, jei asmuo neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, nepagrįstai pasunkina asmenų galimybę pasinaudoti privaloma teisinės gynybos priemone – kreiptis į kasacinį teismą tam, kad asmuo galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt paspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.