LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal fizinio asmens prašymą ištirti įstatymo nuostatos, kad administraciniai teismai netiria Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą, atitiktį Konstitucijai

2021-11-08

Konstitucinis Teismas lapkričio 9 d., antradienį, 15 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo fizinio asmens prašymą ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai („Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 18 straipsnio 2 dalis tiek, kiek pagal ją administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų atsisakyti nagrinėti skundą.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi dėl to, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimo, kuriuo atsisakyta priimti nagrinėti skundą dėl Seimo kontrolieriaus sprendimo atsisakyti tirti pareiškėjo skundą, nutraukė administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių bylų kompetencijai, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį paliko nepakeistą, be kita ko, konstatavęs, kad ABTĮ apribota administracinio teismo kompetencija vertinti Seimo kontrolieriaus sprendimų, įskaitant sprendimus atsisakyti nagrinėti skundą, teisėtumą ir pagrįstumą.

Pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu užkertamas kelias teisme ginčyti valstybės pareigūno – Seimo kontrolieriaus sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, net jeigu šis sprendimas yra nepagrįstas. Taip, pasak pareiškėjo, ribojama asmens teisė kreiptis į teismą, įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje.

Pareiškėjas taip pat teigia, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į konstitucinę piliečių teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, taip pat ginti savo teises teisme, paneigiama asmens teisė apskųsti Seimo kontrolieriaus sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, siekiant, kad Seimo kontrolierius atliktų tyrimą. Taip, pasak pareiškėjo, pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt paspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2332/content.