Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje pagal du individualius konstitucinius skundus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su asmens pripažinimu neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, atitiktis Konstitucijai

2021-03-03

Konstitucinis Teismas kovo 4 d., ketvirtadienį, 11 val. skelbs nutarimą byloje pagal kelių pareiškėjų dviejuose individualiuose konstituciniuose skunduose išdėstytų prašymų dalis, kuriose abejojama to paties teisinio reguliavimo konstitucingumu. Pareiškėjai prašo ištirti, ar Konstitucijos 31 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (2018 m. sausio 12 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 4 punktas tiek, kiek, pasak pareiškėjų, jame nustatyta, kad asmuo pripažįstamas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, jeigu yra kaltinamas labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymu, nors dėl šio asmens nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio.

Pareiškėjai, grįsdami savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai nekaltumo prezumpcijai, nurodo, kad šį teisinį reguliavimą taikančioms valstybės institucijoms suteikiama teisė asmenį laikyti kaltu de facto vien dėl vykdomo asmens baudžiamojo persekiojimo ir taikyti jam neigiamo pobūdžio poveikio priemones, uždraudžiant sudaryti sandorius su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbia įmone. Pareiškėjų teigimu, Įstatymo 11 straipsnio 4 punkte nustatyto teisinio reguliavimo pagrindu visi pareiškėjai buvo pripažinti neatitinkančiais nacionalinio saugumo interesų dėl vienam iš pareiškėjų inicijuoto baudžiamojo persekiojimo. Savo poziciją pareiškėjai taip pat grindžia oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kuriose atskleistas nekaltumo prezumpcijos turinys.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt paspaudus nuorodą „Tiesioginė transliacija“.

Sprendimų dėl prašymų priėmimo tekstus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2046/content;

https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2047/content.