Naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje dėl miškų urėdijų reguliavimo ir jį įtvirtinančio įstatymo priėmimo tvarkos atitikties Konstitucijai

2019-04-15

Konstitucinis Teismas balandžio 16 d., antradienį, 11 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

Pareiškėjos abejonės dėl Įstatymo atitikties Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai (įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros), konstituciniam teisinės valstybės principui ir iš jo kylančiam teisinio aiškumo reikalavimui grindžiamos tuo, kad, pasak pareiškėjos, jį priimant nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pareiškėja nurodo, kad Įstatymas buvo priimtas tinkamai teisiškai neįvertinto įstatymo projekto pagrindu, negavus antikorupcinio poveikio išvados, nepateikus aiškinamojo rašto, nors įstatymo projekte siūlyta visiškai naujai sureguliuoti žaliavinės medienos, miško kirtimo liekanų ir nenukirsto miško pardavimą. Be to, pareiškėjos manymu, Įstatyme įtvirtintas miškų urėdijų teisinis reguliavimas yra neaiškus (pvz., neaišku, pagal kokius kriterijus turėtų būti nustatomas miškų urėdijų skaičius).    

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/1_2018.htm.