Naujienos

Priimtas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Petro Gražulio veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2023-06-15

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Seimo 2023 m. birželio 1 d. nutarime išdėstytas paklausimas, ar Seimo nario Petro Gražulio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Seimo specialiosios tyrimo komisijos manymu, Seimo narys P. Gražulis 2022 m. rugsėjo 15 d. Seimo vakarinio posėdžio metu, balsuojant dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos, sąmoningai balsavo už Seimo narį L. Jonauską ir taip galimai sulaužė Seimo nario priesaiką bei šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 29 straipsnio 5 dalį, bylos pagal Seimo paklausimus, ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai, nagrinėjamos skubos tvarka. Tai reiškia, kad byla pagal Seimo paklausimą dėl P. Gražulio veiksmų bus nagrinėjama ne eilės tvarka, pirma atlikus bylos aplinkybių tyrimą ir pasirengus teisminiam posėdžiui.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/~prasymai/15_2023.htm.