Naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas įvertinti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo išmokėjimą, atitiktį Konstitucijai

2022-12-13

Konstituciniame Teisme 2022 m. gruodžio 12 d. priimtas nagrinėti pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 23, 29 straipsniams neprieštarauja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalis tiek, kiek pagal ją kompensacija dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo išmokama tik tais atvejais, kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės sklypui taikomos dėl ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, kuriai statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir (ar) ši veikla pradėta vykdyti po 1992 m. gegužės 11 d.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje sprendžiamas kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo priteisimo klausimas.

Pareiškėjas prašymą pagrindė teisiniais argumentais.

Pasak pareiškėjo, priklausomai nuo to, kada (iki 1992 m. gegužės 11 d. ar po šios datos) atsirado aplinkybės (ūkinės ir (ar) kitokios veiklos pradžia, dokumentų, reikalingų šiai veiklai vykdyti, išdavimas (patvirtinimas)), nulėmusios specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta skirtinga nuosavybės teisės ribojimų, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kompensavimo tvarka žemės sklypų savininkams. Taigi, pareiškėjo nuomone, ginčijamoje Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pažeidžiant Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą, privilegijuojami asmenys, kuriems priklausančiuose žemės sklypuose specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos dėl ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, kuri pradėta vykdyti ir (ar) dokumentai, reikalingi šiai veiklai vykdyti, išduoti (patvirtinti) po 1992 m. gegužės 11 d.

Be to, kaip teigia pareiškėjas, ginčijamas teisinis reguliavimas riboja asmenų, kuriems kompensacija dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nemokama, nuosavybės teisę, teisingai už tai neatlyginus. Todėl, pareiškėjo teigimu, ginčijamu teisiniu reguliavimu pažeidžiamas Konstitucijos 23 straipsnis.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/~prasymai/17_2022.htm.