Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo nutarimas, kuriuo pritariama Sporto universiteto prijungimui prie Sveikatos mokslų universiteto

2018-04-12

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2 dalims, 40 straipsnio 3 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. XIII-1021 „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“.

Pareiškėjos teigimu, nors Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. XIII-1021 pavadinimas yra „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“, jo turinys ne tik išreiškia Seimo pritarimą Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu (1 straipsnis): šiuo nutarimu sprendžiami ir jame nurodytų universitetų reorganizavimo klausimai, tiksliai nustatant, kaip jie turi būti įgyvendinti, o tai, pasak pareiškėjos, pagal Civilinį kodeksą yra juridinio asmens reorganizavimo proceso sudedamosios dalys.

Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalį sprendimą dėl valstybinio universiteto reorganizavimo priima Seimas universiteto tarybos teikimu arba Vyriausybės teikimu, įvertinęs universiteto tarybos nuomonę. Ši procedūra Seimui yra privaloma, todėl jis neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimo dėl valstybinio universiteto reorganizavimo savo ar kitų Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nenurodytų subjektų iniciatyva (teikimu).

Tačiau, pareiškėjos teigimu, Seimas ginčijamą nutarimą priėmė neturėdamas nei Lietuvos sporto universiteto tarybos, nei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos, nei Vyriausybės teikimo dėl Seimo nutarime nurodytų universitetų reorganizavimo. Kitaip tariant, pareiškėjos manymu, ginčijamas Seimo nutarimas buvo priimtas nesilaikant įstatyme nustatytos tvarkos, pažeidžiant Seimui suteiktas galias, jis prieštarauja ne tik Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 daliai, bet ir Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, kurioje, be kita ko, įtvirtintos Seimo galios, šio straipsnio 2 daliai, kuria ribojamos Seimo ir kitų valdžios institucijų galios, Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, kurioje nustatytos Seimo nutarimų priėmimo procedūros, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Taip pat pareiškėja prašyme teigia, kad valstybinio universiteto reorganizavimo klausimų sprendimas nesant reorganizuojamo universiteto (jo tarybos) nuomonės yra universiteto autonomijos pažeidimas. Ginčijamu Seimo nutarimu, pareiškėjos teigimu, nurodoma Lietuvos sporto universiteto (kartu ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) reorganizavimo klausimą spręsti tik jame aptartu būdu. Todėl, pareiškėjos manymu, ginčijamas Seimo nutarimas suvaržo galimybę Lietuvos sporto universiteto tarybai įgyvendinti savo teises laisvai apsispręsti dėl jo reorganizavimo, prieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, kuriomis yra įtvirtinta aukštųjų mokyklų autonomija.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/11_2018.htm.