Naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK nuostata, kuria reglamentuota, kas gali surašyti apeliacinį skundą

2018-01-24

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas ištirti, ar Civilinio proceso kodekso (CPK) 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), pagal kurią apeliacinį skundą turi surašyti advokatas arba, nurodytais atvejais, asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta teisė į teisminę gynybą.

Pareiškėjas pažymi, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į teisminę gynybą yra absoliuti, jos negalima pernelyg apriboti ar paneigti. Pasak pareiškėjo, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagal Konstituciją pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo baigiamąjį aktą turi būti galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui. Taip pat turi būti nustatyta tokia apskundimo tvarka, kad aukštesnės instancijos teismas galėtų ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas. Pareiškėjo teigimu, apeliacijos teisė yra sudedamoji konstitucinės teisės į teisminę gynybą dalis.

Ginčijamu CPK 306 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pagal kurį apeliacinį skundą turi surašyti advokatas arba, nurodytais atvejais, asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, minėta asmens teisė, pasak pareiškėjo, pernelyg apribojama. Tuo atveju, kai asmuo neturi galimybės kreiptis į advokatą (be kita ko, neturi tam pakankamai lėšų), o valstybės garantuojama nemokama teisinė pagalba jam neteiktina, ginčijamu teisiniu reguliavimu yra paneigiama asmens teisė į apeliaciją. Taigi, pareiškėjo manymu, toks CPK 306 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas ribojimas, kai pats asmuo negali surašyti apeliacinio skundo, pažeidžia Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą asmens teisę kreiptis į teismą.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/4_2018.htm.