Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą įvertinti Žemės įstatymo nuostatos, pagal kurią negalėjo būti atidalijami areštuoti arba teisminio ginčo objektu esantys žemės sklypai, atitiktį Konstitucijai

2023-11-20

Konstitucinis Teismas lapkričio 21 d., antradienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Kauno apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai (Nuosavybė neliečiama) neprieštaravo Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalis (2010 m. birželio 18 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją negalėjo būti atidalijami areštuoti žemės sklypai arba teisminio ginčo objektu esantys žemės sklypai.

Ginčydamas Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalies tiek, kiek pagal ją negalėjo būti atidalijami areštuoti žemės sklypai arba teisminio ginčo objektu esantys žemės sklypai, atitiktį Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, pareiškėjas nurodė, kad ginčijamoje Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalies nuostatoje įtvirtintas draudimas atidalyti areštuotus žemės sklypus arba teisminio ginčo objektu esančius žemės sklypus, pareiškėjo vertinimu, buvo imperatyvus ir turėjo būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar areštuotas visas žemės sklypas, ar tik jo dalis, ar nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka. Tokiu imperatyviu draudimu, pareiškėjo nuomone, pašalinama bendraturčio galimybė įgyvendinti nuosavybės teisę reikalaujant atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės net ir tuo atveju, kai dėl jam priklausančios žemės sklypo dalies naudojimo ir atidalijimo nėra ginčo su kitais bendraturčiais. Pasak pareiškėjo, draudimu, nustatytu siekiant užtikrinti kreditorių, kurių naudai areštuota žemės sklypo dalis, interesus, galimai neproporcingai ribojama Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta žemės sklypo dalies, kuri nėra areštuota, savininkų nuosavybės teisė, kuri įgyvendinama, be kita ko, naudojantis bendraturčio teise reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.

Visą sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2796/content