Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą įvertinti teisinio reguliavimo, susijusio su prieglobsčio prašytojo laikinu apgyvendinimu užsieniečių registracijos centre, atitiktį Konstitucijai

2023-05-10

Konstitucinis Teismas gegužės 11 d., ketvirtadienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo fizinio asmens individualų konstitucinį skundą, kuriame prašoma ištirti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 5 straipsnio (2021 m. liepos 13 d. redakcija) 6, 8 dalių, 140straipsnio (2021 m. gruodžio 23 d. redakcija) 3, 5 dalių atitiktį Konstitucijos 20 straipsniui.

Pasak pareiškėjo, Konstitucijos 20 straipsnyje garantuojama asmens laisvė – viena pagrindinių prigimtinių asmens teisių, jos apribojimas leistinas tik tuomet, kai tai yra būtina ir neišvengiama, griežtai laikantis įstatymo reikalavimų. Pareiškėjo nuomone, pagal Konstituciją negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris leistų apriboti asmens laisvę be teismo sprendimo neapibrėžtam laikui, be procedūrinių garantijų, užtikrinančių teisminę peržiūrą ir teisinio tikrumo principo įgyvendinimą. Tai lemtų Konstitucijos 20 straipsnio pažeidimą.

Pareiškėjo teigimu, remiantis ginčijamu teisiniu reguliavimu, prieglobsčio prašytojai, pateikę prašymus suteikti prieglobstį pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose ar netrukus po neteisėto Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo, iki nepriimtas sprendimas įleisti juos į Lietuvos Respubliką, laikinai apgyvendinami pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, be kita ko, nesuteikiant jiems teisės laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu dėl masinio užsieniečių antplūdžio yra paskelbta ekstremalioji situacija, su galimybe tokį apgyvendinimą pratęsti iki 6 mėnesių. Dėl tokio teisinio reguliavimo pareiškėjas buvo de facto sulaikytas, taigi, pasak pareiškėjo, jo laisvė buvo suvaržyta nesant jokio nacionalinio teismo ar kitos Lietuvos Respublikos institucijos sprendimo. Be to, pareiškėjui nebuvo žinoma nei kiek laiko, nei dėl kokių priežasčių jo laisvė ribojama, taip pat nebuvo paaiškinta, kaip jis gali apskųsti savo sulaikymą. Taigi ginčijamu teisiniu reguliavimu, pareiškėjo manymu, sudarytos prielaidos valstybės institucijoms, neatlikus nei laisvės apribojimo būtinumo, nei proporcingumo vertinimo, taikyti „automatinį sulaikymą“.

Visą sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2724/content.