Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti teisinio reguliavimo, pagal kurį gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, atitiktį Konstitucijai

2021-05-06

Konstitucinis Teismas gegužės 7 d., penktadienį, 13 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 29 straipsnio 7 dalis (2019 m. birželio 13 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs civilinės bylos nagrinėjimą. Šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo pagal fizinio asmens pareiškimą, šiam asmeniui manant, kad jis negali ir negalės sumokėti teismo nutartimi priteistų skolų, susidariusių dėl jo padarytų nusikalstamų veikų.

Pareiškėjas savo prašyme teigia, kad jis negali taikyti ginčijamo teisinio reguliavimo, nes jis yra panašus į įtvirtintąjį FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje, tiek, kiek pagal ją pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, kurį Konstitucinis Teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu pripažino prieštaravusiu Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalies, 30 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinis Teismas šiame nutarime taip pat konstatavo, kad minėtu teisiniu reguliavimu buvo sudarytos prielaidos tokią žalą padariusiam asmeniui išvengti pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, o ją patyrusiam asmeniui, dėl jam padarytos žalos tapusiam kreditoriumi fizinio asmens bankroto procese, negauti teisingo patirtos žalos atlyginimo.

Prašymo tekstas: https://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2020.htm.  

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2199/content