LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostata, pagal kurią mokslinio darbo stažą šiai pensijai gauti sudaro tik mokslinio darbo laikas valstybinėse mokslo ir studijų institucijose

2022-10-03

Konstitucinis Teismas spalio 4 d., antradienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui neprieštaravo Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo (1994 m. gruodžio 22 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek pagal ją, pasak pareiškėjo, mokslinio darbo stažą sudaro tik asmens mokslinio darbo laikas Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl mokslinio darbo stažo, reikalingo mokslininkų valstybinei pensijai gauti, apskaičiavimo: apskaičiuojant tokį pareiškėjo administracinėje byloje stažą nebuvo įtrauktas tas laikotarpis, kurį jis mokslinį darbą dirbo nevalstybiniame universitete.

Pasak pareiškėjo, pagal Įstatymo 4 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis vardas ir kurie dirbo mokslinį darbą ne valstybinėse, o kitose mokslo ir studijų institucijose, neturėjo teisės pretenduoti į mokslininkų valstybinę pensiją.

Pareiškėjo teigimu, pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą susiklosto tokia situacija, kad panašus ar analogiškas mokslininko darbas mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo požiūriu yra traktuojamas skirtingai vien dėl to, kad jis atliekamas nevalstybinėje mokslo ir studijų institucijoje, t. y. priklauso nuo mokslininko socialinės padėties, nuo to, kokiame ūkio sektoriuje (viešajame ar privačiame) jis dirbo. Pareiškėjui kyla abejonių, ar ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštaravo Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, kuris būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas.

Visą prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/14_2021.htm.