Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos

2019-05-27

Konstitucinis Teismas gegužės 28 d., antradienį, 13 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad merų ir merų pavaduotojų atlyginimai priklauso nuo savivaldybių suskirstymo į dvi grupes pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.

Pareiškėjos teigimu, Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą, be kita ko, reiškia asmens teisę gauti tokį apmokėjimą už darbą, kuris būtų teisingas atsižvelgiant į jo atliekamo darbo pobūdį, darbo funkcijų sudėtingumą ir apimtį, tenkančią atsakomybę už tų funkcijų vykdymą, einamų pareigų ypatumus, asmens profesinį lygį, kvalifikaciją.

Pareiškėja pabrėžia, kad Lietuvos savivaldybės yra labai skirtingos ne tik pagal gyventojų skaičių, taigi ir merams bei merų pavaduotojams tenkantys darbinės veiklos iššūkiai yra skirtingi, tad tik vienas kriterijus atlyginimams nustatyti nėra visiškai objektyvu. Be to, pareiškėjos manymu, neaišku, kodėl pasirinktas vos vienas gyventojų skaičiaus slenkstis – 100 tūkst. gyventojų. Pasak pareiškėjos, Vilniaus miesto savivaldybės, kurioje gyvena daugiau nei 0,5 mln. gyventojų, vadovams tenkanti atsakomybė yra daug didesnė nei Vilniaus rajono savivaldybės, kurioje gyvena apie 100 tūkst. gyventojų, vadovų, be to, skirtingi ir jų darbo ypatumai. Lygiai taip pat sunku lyginti merų ir jų pavaduotojų darbą mažiausiose šalies savivaldybėse, kur gyvena vos per 3 tūkst. gyventojų, su Panevėžio miesto savivaldybe, kur gyventojų yra apie 90 tūkst. Todėl, pareiškėjos nuomone, toks ginčijamas teisinis reguliavimas neatitinka Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatos „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.  http://www.lrkt.lt/~prasymai/2_2018.htm.