Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti, ar kai kurios Vilniaus universiteto statuto nuostatos nepažeidžia konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo

2021-01-27

Konstitucinis Teismas ketvirtadienį, sausio 28 d., 13.30 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu (2014 m. gegužės 6 d. redakcija) patvirtinto Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio 9 dalies nuostata „Vyresni kaip 65 metų dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai gali dirbti Universitete, jeigu Senatas pritaria, kad su jais būtų sudaryta terminuota darbo sutartis ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Tokia sutartis Senato sprendimu vieną kartą gali būti sudaroma pakartotinai“ neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui.

Pareiškėjas dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs apeliacine tvarka nagrinėjamą civilinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Ieškovas į teismą kreipėsi manydamas, kad iš pareigų jis atleistas diskriminuojant jį dėl amžiaus.

Grįsdamas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 29 straipsnyje tvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, pareiškėjas teigė, kad pagal minėtą reguliavimą teisinės pasekmės (galimybės sudaryti naują darbo sutartį ribojimas) siejamos tik su Vilniaus universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo amžiumi – 65 metais, neatsižvelgiant į tai, ar nurodytas amžius turi esminę įtaką jo profesiniams gebėjimams ir dėl tokio amžiaus darbuotojas negali toliau eiti savo pareigų.

Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas, Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime pažymėjo, kad jose įtvirtinto konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo turinys gali būti atskleistas tik aiškinant abi šio straipsnio dalis kartu. Todėl Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalis negali būti suprantama kaip įtvirtinanti baigtinį nediskriminavimo pagrindų sąrašą; priešingu atveju būtų sudarytos prielaidos paneigti šio straipsnio 1 dalyje laiduojamą visų asmenų lygybę įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, t. y. pačią konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo esmę. Taigi pagal Konstitucijos 29 straipsnį yra draudžiama diskriminacija, be kita ko, dėl amžiaus.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1962/content.

Prašymo tekstas, žr. https://www.lrkt.lt/~prasymai/13_2019.htm