Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal individualų skundą dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatos, susijusios su teise į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, atitikties Konstitucijai

2021-03-10

Konstitucinis Teismas kovo 12 d., penktadienį, 12 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo fizinio asmens prašymą ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsniui, 31 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 3021 straipsnis (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) tiek, kiek jame nenustatyta, kad asmuo, kurio naudai priimtas teismo sprendimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą nesant pažeidimo įvykio ar sudėties, turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi dėl to, kad, nutraukus administracinio teisės pažeidimo bylą nesant pažeidimo įvykio ir sudėties, teismai nenagrinėjo pareiškėjo prašymo dėl jo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir išlaidų dėl ekspertizės atlikimo atlyginimo, konstatavę, kad ATPK nebuvo nustatyta galimybė administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui atlyginti (priteisti) turėtas išlaidas, kurias jis patyrė dėl administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo.

Pareiškėjo ginčijamoje nuostatoje, be kita ko, buvo nustatyta, kad, teismui panaikinus pareigūno surašytą nutarimą nutraukiant administracinio teisės pažeidimo bylą, grąžinamos išieškotos pinigų sumos, atlygintinai paimti ir konfiskuoti daiktai arba atlyginama jų vertė, taip pat panaikinami kiti apribojimai, susiję su anksčiau priimtu nutarimu; atlyginami neteisėtu administraciniu areštu padaryti nuostoliai.

Pareiškėjo nuomone, ginčijamas teisinis reguliavimas prieštaravo Konstitucijai, nes juo nebuvo nustatyta, kad asmeniui, dėl kurio nutraukta administracinio teisės pažeidimo byla, išlaidos, patirtos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, atlyginamos. Pareiškėjo teigimu, net ir laimėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą asmuo patiria nuostolių, kurie gali būti didesni nei paskirta nuobauda ir kurie neatlyginami, jei neįrodomi neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai. Pareiškėjo teigimu, tokiu teisiniu reguliavimu ribojama asmens teisė į veiksmingą teisminę gynybą, įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, taip pat teisė turėti advokatą, įtvirtinta Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje.

Pareiškėjas taip pat teigia, kad pagal Konstituciją, be kita ko, pagal jos 30 straipsnio 2 dalį, būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas, neatsiejamas nuo konstitucinio teisingumo principo, pagal kurį įstatymais turi būti sudarytos visos reikiamos teisinės prielaidos padarytą žalą atlyginti teisingai. Pasak pareiškėjo, pagal Konstituciją negali būti išimčių, pagal kurias asmeniui padaryta materialinė ir (arba) moralinė žala neatlyginama, o pagal ginčijamą teisinį reguliavimą asmeniui, įrodžiusiam savo nekaltumą administracinio teisės pažeidimo byloje, patirti nuostoliai nėra atlyginami.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2147/content.