Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal individualų konstitucinį skundą, kuriame prašoma įvertinti, ar reikalavimas kasacinį skundą surašyti advokatui neprieštarauja Konstitucijai

2021-12-15

Konstitucinis Teismas gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjų fizinių asmenų prašymą ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, neprieštarauja Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 18 d. redakcija).

Pareiškėjai savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su teismų sprendimais dėl uždarosios akcinės bendrovės bankroto, taip pat su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atsisakymu priimti kasacinį skundą konstatavus, jog jis neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo, kad kasacinį skundą surašytų advokatas arba pats asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Pareiškėjai savo prašymuose teigia, kad CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas užkerta kelią pasinaudoti visomis įmanomomis teisinės gynybos priemonėmis, kurias jie privalo išnaudoti prieš kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą. Vadinasi, norint pasinaudoti konstitucine teise pateikti individualų konstitucinį skundą kreipimasis į kasacinį teismą tampa privalomas. Taigi, pareiškėjų teigimu, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį kasacinis skundas privalo būti surašytas advokato, jei asmuo neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, nepagrįstai pasunkina asmenų galimybę pasinaudoti privaloma teisinės gynybos priemone – kreiptis į kasacinį teismą tam, kad asmuo galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Be to, pareiškėjai teigia, kad asmuo, privalėdamas samdyti advokatą tam, kad jis surašytų kasacinį skundą civilinėje byloje, patiria papildomų išlaidų. Taigi, pasak pareiškėjų, CPK 347 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustačius, pasak pareiškėjų, perteklinį reikalavimą kreiptis į advokatą norint paduoti kasacinį skundą, užkertamas kelias arba itin pasunkinama galimybė kreiptis į teismą ir savo pažeistas konstitucines teises ginti teisme; toks dirbtinis pasunkinimas, pareiškėjų nuomone, nepagrįstai suvaržo jų konstitucines teises, todėl nedera su Konstitucija.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2405/content.