Naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal fizinio asmens prašymą ištirti įstatymo nuostatos, pagal kurią prašymą dėl proceso atnaujinimo gali surašyti advokatas arba aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis asmuo, konstitucingumą

2022-01-19

Konstitucinis Teismas sausio 20 d., ketvirtadienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjos fizinio asmens prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“), 30 straipsnio 1 daliai („Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 158 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas arba, jeigu prašymą dėl proceso atnaujinimo paduoda fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti šį prašymą turi teisę jis pats.

Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, kuria pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje atsisakyta priimti pareiškėjai nepašalinus trūkumų: pareiškėja  nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašė ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantis asmuo.

Pareiškėja savo prašyme teigia, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į teisminę gynybą yra absoliuti, jos negalima paneigti ar pernelyg apriboti. Ginčijamu ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pagal kurį prašymą dėl proceso atnaujinimo turi surašyti advokatas arba asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, pareiškėjos teigimu, teisė į teisminę gynybą pernelyg apribojama, kai aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo neįgijęs asmuo neturi pakankamai lėšų advokatui ir negali gauti valstybės garantuojamos nemokamos teisinės pagalbos (jo pajamos ir turtas viršija Vyriausybės nustatytą dydį) arba kai jis pats gali surašyti tokį prašymą, nes geriau žino faktines bylos aplinkybes.

Pareiškėjos nuomone, nors visuose skirtingų rūšių bylų nagrinėjimo teisme tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose keliami panašūs prašymo dėl proceso atnaujinimo surašymo reikalavimai, teisę kreiptis į teismą ribojanti sąlyga – reikalavimas, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo pasirašytų advokatas ar asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, skirtingai nei prašymams atnaujinti civilinę, baudžiamąją ar administracinio nusižengimo bylą, yra nustatytas tik prašymui atnaujinti procesą pagal ABTĮ.

Pareiškėja nurodo ir tai, kad nei ginčijamoje ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje, nei kitose ABTĮ nuostatose nėra nustatyta reikalavimo, kad atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo surašytų advokatas ar asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, dėl to proceso šalys atsiduria nelygiavertėje padėtyje.