LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pradedama nagrinėti byla, kurioje vertinamas kai kurių Grąžinimo įstatyme įtvirtinto dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo aspektų konstitucingumas

2022-06-14

Konstitucinis Teismas birželio 15 d., trečiadienį, 10 val. rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (toliau – Grąžinimo įstatymas) tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą, kai dėl 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu neproporcingai sumažinto pareigūnų ar karių darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir jo vidurkio padidėjimo pasikeičia ir į šį laikotarpį patenka šios pensijos apskaičiavimui palankiausi paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einantys dvylika mėnesių.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje ginčas kilo, be kita ko, dėl buvusiam vidaus reikalų įstaigos pareigūnui neišmokėto pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžių skirtumo, susidariusio, kai dėl neproporcingai sumažinto pareigūnų ar karių darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir jo vidurkio (t. y. asmens draudžiamųjų pajamų) padidėjimo asmuo pasirinko naują palankiausių paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einančių 12 mėnesių laikotarpį, pagal kurio vidutinį darbo užmokestį apskaičiuojama valstybinė pensija, ir jam atitinkamai buvo perskaičiuota pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą.

Pareiškėjo teigimu, pagal Grąžinimo įstatymą perskaičiuojamos tik tos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, kurios paskirtos atsižvelgus į dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokestį (atlyginimą).

Todėl, pasak pareiškėjo, Grąžinimo įstatymu nėra ginami interesai tų asmenų, kurių pasirinkimas palankiausiu jų valstybinei pensijai apskaičiuoti nurodyti ne ekonomikos krizės, o ankstesniu (t. y. ikikriziniu) laikotarpiu nustatyto darbo užmokesčio vidurkį buvo nulemtas tuometinės situacijos (buvo mokamas dėl ekonomikos krizės sumažintas darbo užmokestis) ir taip pat buvo sąlyginis, t. y. padarytas nežinant, kad įsigaliojus Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimui bus grąžinta dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis ir tuomet toks vidurkis pasikeis. Šių asmenų padėtis, pareiškėjo nuomone, tapo nepalankesnė nei tos kategorijos asmenų, kurių pasirinkimu jiems paskirta valstybinė pensija buvo apskaičiuota pagal ekonomikos krizės laikotarpiu nustatyto darbo užmokesčio vidurkį ir kuri pagal Grąžinimo įstatymą pastarajai asmenų kategorijai buvo perskaičiuota ir išmokėtas jos dydžių skirtumas. Pareiškėjo vertinimu, tarp šių dviejų asmenų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas, todėl Grąžinimo įstatymu tiek, kiek nurodyta, pažeidžiama Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis.

Pareiškėjo teigimu, Grąžinimo įstatyme neatsižvelgiama į reikšmingas aplinkybes, nuo kurių priklauso valstybinės pensijos skyrimas, juo nesudaroma prielaidų tinkamai kompensuoti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio pareigūnų patirtus praradimus.

Todėl, pareiškėjo nuomone, Grąžinimo įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį būtų įtvirtinta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą asmenims, kuriems grąžinus dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį padidėjęs šio darbo užmokesčio (atlyginimo) vidurkis būtų turėjęs įtakos jų valstybinės pensijos dydžiui reikšmingo paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių laikotarpio pasirinkimui, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Sprendimo dėl prašymo priėmimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2439/content.

Prašymo tekstą žr. https://lrkt.lt/~prasymai/11_2021.htm.